Роль репетитора в формировании мировоззрения ученика

Чаще всего под мировоззрением понимают систему взглядов и привычек человека, иными словами, то, как он смотрит на мир. 

Методика використання мультимедіа-технологій на уроці

Презентація дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів із вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку.

Десять порад учителю та учням щодо рефератів

Захист реферату — одна з можливих форм іспиту або заліку в школі. Вона передбачає попередній вибір цікавої для учня проблеми, її глибоке вивчення, виклад результатів і висновків.